Refund policy

CATALÀ

DEVOLUCIONS

----

Per a processar canvis i devolucions, siusplau accedeix al formulari en el següent enllaç: https://piticollons.cat/pages/formularidecontacte

A continuació detallem la política de canvis i devolucions:

Tens 30 dies per a sol·licitar la devolució o canvi d'articles de la teva comanda. Si han passat 30 dies des de la teva compra, per desgràcia no podem oferir un reemborsament o canvi.

Per a ser elegible per a una devolució, l'article ha d'estar sense usar i en les mateixes condicions en què el vas rebre. També ha d'estar en el seu embalatge original.

Per a completar la teva devolució, requerim un rebut o prova de compra.

Hi ha algunes situacions on només es poden garantir reemborsaments parcials: (de ser aplicable)

* Qualsevol ítem que no es trobi en la seva condició original, que estigui danyat o li faltin parts per raons alienes a nosaltres.
* Qualsevol ítem que sigui retornat més de 30 dies després de l'enviament.

Reemborsaments (on apliqui)


Et notificarem l'aprovació o rebuig del teu reemborsament. Si ets aprovat, llavors el teu reemborsament serà processat i un crèdit serà automàticament aplicat a la teva targeta de crèdit o mètode original de pagament, en una certa quantitat de dies.

Reemborsaments tardans o perduts (on apliqui)


Si encara no has rebut el teu reemborsament, si us plau comprova el teu compte bancari una altra vegada.
Després contacta a la teva companyia de targeta de crèdit, pot tardar un temps abans que el teu reemborsament se t'ingressi oficialment.
El següent pas és contactar al teu banc. Sovint passa cert temps abans que el teu reemborsament es faci efectiu.
Si has seguit tots aquests passos i encara no has rebut el reemborsament, si us plau contacta'ns a info@piticollons.cat .

Canvis (on aplicació)

Per a realitzar un canvi de talla o model en la teva comanda, si us plau, envia'ns un correu electrònic a info@piticollons.cat i t'enviarem les instruccions per a realitzar el canvi.

Enviament

Seràs responsable de la mitad dels costos d'enviament per a retornar i/o canviar els articles. Els costos d'enviament no són reemborsables. Si reps un reemborsament, el cost de l'enviament de la devolució serà descomptat del teu reemborsament.

Depenent d'on visquis, el temps que porti rebre el producte intercanviat pot variar.

Si estàs enviant un producte de valor superior a 75€, hauries de considerar contractar un servei d'enviament traçable o contractar una assegurança per a l'enviament. Nosaltres no garantim que rebrem la teva devolució.

----

----

CASTELLANO

DEVOLUCIONES

----

Para procesar cambios y devoluciones, por favor accede al formulario en el siguiente enlace: https://piticollons.cat/pages/formularidecontacte

A continuación detallamos la política de cambios y devoluciones:

Tienes 30 días para solicitar la devolución o cambios en artículos de tu pedido. Si han pasado 30 días desde tu compra, por desgracia no podemos ofrecer un reembolso o cambio.

Para ser elegible para una devolución, el artículo tiene que estar sin usar y en iguales condiciones en que lo recibiste. También tiene que estar en su embalaje original.

Para completar tu devolución, requerimos un recibo o prueba de compra.

Hay algunas situaciones donde solo se pueden garantizar reembolsos parciales: (de ser aplicable)

* Cualquier artículo que no se encuentre en su condición original, que esté dañado o le falten partes por razones ajenas a nosotros.
* Cualquier artículo que sea devuelto después de 30 días después del envío.

Reembolsos (donde aplique)


Te notificaremos la aprobación o rechazo de tu reembolso. Si es aprobado, entonces procesaremos el reembolso y un crédito será automáticamente aplicado a tu tarjeta de crédito o método original de pago, que se hará efectivo en unos días dependiendo de tu entidad bancaria.

Reembolsos tardíos o perdidos (cuando aplique)


Si todavía no has recibido tu reembolso, por favor comprueba tu cuenta bancaria otra vez.


Después contacta a tu compañía de tarjeta de crédito, puede tardar un tiempo antes de que tu reembolso se te ingrese oficialmente.


El siguiente paso es contactar en tu banco. A menudo pasa cierto tiempo antes de que tu reembolso se haga efectivo.


Si has seguido todos estos pasos y todavía no has recibido el reembolso, por favor contáctanos a info@piticollons.cat.

Cambios (cuando aplique)

Para realizar un cambio de talla o modelo en tu pedido, por favor, envíanos un correo electrónico a info@piticollons.cat y te enviaremos las instrucciones para realizar el cambio o a través del formulario de contacto en la siguiente dirección: https://piticollons.cat/pages/contacta

Envío

Serás responsable de la mitad de los costes de envío para devolver y/o cambiar los artículos. Los costes de envío no son reembolsables. Si recibes un reembolso, el coste del envío de la devolución será descontado de tu reembolso.

Dependiendo de donde vivas, el tiempo que lleve recibir el producto intercambiado puede variar.

Si estás enviando un producto de valor superior a 75€, tendrías que considerar contratar un servicio de envío trazable o contratar un seguro para el envío. Nosotros no garantizamos que recibiremos tu devolución.