Botigues físiques on venen productes de Pit i Collons:
  • Ínsula Literària. Passatge Particular Joan XXIII, 1B – 07002 – Palma (Illes Balears)
  • Taboada. C/St Pere, 9 - 17500 - Ripoll (Girona)